Gamintojas ar paslaugų teikėjas privalo atlyginti dėl netinkamos kokybės produktų ar netinkamos kokybės paslaugų atsiradusią žalą. Čia vartojamas žodis “produktas” reiškia kiekvieną kilnojamąjį daiktą (turtą), įskaitant pirminius žemės ūkio produktus ir žvėrieną, taip pat kilnojamąjį daiktą, kuris įeina į kitą kilnojamąjį ar nekilnojamąjį daiktą. Produktu yra laikoma ir, pavyzdžiui, elektros energija. Tuo tarpu “paslauga” reiškia veiklą, kuria tenkinamas konkretus materialus ar nematerialus vartotojo poreikis. Į šią sąvoką neįeina sveikatos priežiūros, teisinės, švietimo, šiluminės energijos, dujų, vandens tiekimo, nuotėkų šalinimo ir transporto paslaugos.

Kalbant apie atsakomybę už netinkamos kokybės paslaugas ar produktus, svarbu apibrėžti netinkamos kokybės sampratą. Produktas ar paslauga yra netinkamos kokybės, jei jis neatitinka saugos reikalavimų, kurių protingai gali tikėtis vartotojas. Svarbu pažymėti, kad negalima laikyti produkto netinkamos kokybės tik dėl to, kad vėliau į apyvartą buvo išleistas geresnis produktas.

Žala, atsiradusi dėl netinkamos paslaugos ar produkto, yra atlyginama, jei yra įrodoma, kad produktas (paslauga) yra netinkamos kokybės. Tačiau šios sąlygos neužtenka. Taip pat yra būtina įrodyti, kad netinkama produkto (paslaugos) kokybė sąlygojo atsiradusius nuostolius.

Tam tikrais atvejais, gamintojas gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės, jei jis įrodo, kad:

  1. Ne jis išleido produktą į apyvartą;
  2. Jei yra pagrindo manyti, kad išėjimo į apyvartą metu, produktas nebuvo netinkamos kokybės arba, kad kokybė pablogėjo vėliau;
  3. Produktas nebuvo pagamintas turint tikslą jį parduoti, išnuomoti ar kitaip pristatyti verslo tikslais;
  4. Produkto kokybė pablogėjo dėl atitinkamų valstybės institucijų nustatytų taisyklių laikymosi;
  5. Mokslo ir techninių žinių lygis produkto išleidimo į apyvartą metu nebuvo toks, kad leistų nustatyto netinkamą kokybę;
  6. Produktas buvo įkomponuotas į kitą produktą ir žala atsirado dėl kito produkto konstrukcijos arba dėl viso produkto gamintojo pateiktų vartojimo taisyklių.